houbynazahradce.cz houbynazahradce.cz

houbynazahradce.cz
Title: houbynazahradce.cz
Keywords:
Description: houbynazahradce.cz
houbynazahradce.cz is ranked 10327932 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,596. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. houbynazahradce.cz has 43% seo score.

houbynazahradce.cz Information

Website / Domain: houbynazahradce.cz
Website IP Address: 89.187.135.201
Domain DNS Server: ns.forpsi.cz,ns.forpsi.net,ns.forpsi.it

houbynazahradce.cz Rank

Alexa Rank: 10327932
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

houbynazahradce.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,596
Daily Revenue: $29
Monthly Revenue $870
Yearly Revenue: $10,596
Daily Unique Visitors 2,671
Monthly Unique Visitors: 80,130
Yearly Unique Visitors: 974,915

houbynazahradce.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Wed, 10 Aug 2016 10:20:20 GMT
Server Apache/2.2.22
Cache-Control private, max-age=360, must-revalidate
Content-Type text/html

houbynazahradce.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

houbynazahradce.cz Traffic Sources Chart

houbynazahradce.cz Similar Website

Domain Site Title
houbynazahradce.cz houbynazahradce.cz

houbynazahradce.cz Alexa Rank History Chart

houbynazahradce.cz aleax

houbynazahradce.cz Html To Plain Text

houbynazahradce.cz Popis produktu Parametry produktu O nás Chci objednat Sadba lesních hub za 149K? Tento ka?doro?ní HIT slevovych portál? najdete i zde. Jsem p?ímy prodejce, objednávky posíláme bez zbyte?ného odkladu! Návod na vypěstování najdete kliknutím zde, a ZDE Zajímavy ?lánek a pestování doma na zahrádce ZDE a ZDE Neotálejte a p?ipravte se na leto?ní úrodu hub ji? te?. P?edpěstujte si v interiéru p?i bě?né pokojové teplotě v květiná?i se smr?kem, borovi?kou ?i th?jkou houbovou kulturu, která dokonale proroste ko?enovym balem, tento strome?ek následně na ja?e, kdy opadnou mrazy, p?esadíte do exteriéru na zahrádku.Prorostly substrát zajistí rychlé roz?í?ení do okolí a ji? v létě se m??ete tě?it z úrody a sklizně. Upozorňujeme, ?e se jedná o obilí nao?kované myceliem (mo?ná bílá plíseň na obilí není závadná) Sadba obsahuje: Sadba obsahuje Kombinace těchto hub: h?ib smrkovy, h?ib hnědy, ryzec pravy, kozák b?ezovy, k?emená? osikovy, klouzek obecny, pychavka obrovská a hlíva úst?i?ná Na vysadbu hub je nyní ideální období, aby se sadba stihla uchytit a v létě jste mohli sklízet vzrostlé houby. Pokud byste s vysadbou chtěli z jakéhokoli d?vodu po?kat, není to problém – sadbu lze 2–4 měsíce uchovat v lednici v teplotě do 6?C a poté vysadit. Bílá plíseň není na závadu, naopak je d?kazem, ?e je sadba ?ivá. Vysadbu lze provádět kdykoli mimo období mraz? a p?ízemních mrazík?. Aplikace se provádí na jedno místo a odtud se poté rozr?stá do okolí. Aplikaci zvládne dle p?ilo?eného návodu i úplny laik, nemusíte mít tedy obavy. Vyhody pro Vás! V?e skladem = ne?ekáte dlouhé dny na odeslání Jednoduchá objednávka = ?ádná registrace pouze jednoduché vyplnění údaj? a odeslání objednávky Jistota = na v?echny vyrobky je zákonná dvouletá záruka v?etně mo?nosti vrácení do 14.-ti dn? Nabízíme dopravu ?eskou po?tou Balíkem do ruky nebo kuryrem DPD Nabízíme akci 2+1 zdarma a dopravu zdarma ?eskou po?tou a DPD p?i platbě p?edem Chci objednat Sadba lesních hub - 149 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 10+ balení Sadba lesních hub 2+1 - 298 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 10+ balení Flexibilní roztahovací hadice Flexibilní hadice X-HOSE 22m + maly rozpra?ova? - modrá - 399 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 3 balení Flexibilní hadice X-HOSE 22m + maly rozpra?ova? - zelená - 399 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 2 balení Flexibilní hadice X-HOSE 30m + maly rozpra?ova? - modrá - 549 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 1 balení Flexibilní hadice X-HOSE 30m + maly rozpra?ova? - zelená - 549 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 1 balení Flexibilní hadice X-HOSE 45m + maly rozpra?ova? - zelená - 639 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 1 balení Flexibilní hadice X-HOSE 60m + maly rozpra?ova? - modrá - 739 K? za balení Vyprodáno Flexibilní hadice X-HOSE 60m + maly rozpra?ova? - zelená - 739 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 2 balení EZ JET rozpra?ova? s nádobkou - 199 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 4 balení Semena k pěstování Mno?stevní slevy 2 balení a více - 132 K? za balení Semena hrnkovych jahod (200. kus? semen) - 169 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 10+ balení Mno?stevní slevy 2 balení a více - 124 K? za balení Semena opi?ích orchideí (20. kus? semen) - 159 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 7 balení Semena chilli papri?ek ve tvaru mu?ského penisu (50. kus? semen) - 199 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 6 balení Japonská PINE TREE Bonsai (1. kus semene) - 99 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 10+ balení Fazole s nápisem (6 kus? semen) - 169 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 9 balení Mno?stevní slevy 2 balení a více - 124 K? za balení Semena duhovych r??í (200. kus? semen) - 159 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 10+ balení Mno?stevní slevy 2 balení a více - 124 K? za balení Semena mucholapky podivné (20. kus? semen) - 159 K? za balení na skladě v tuto chvíli zbyvá: 10+ balení Dodací adresa: Jméno a p?íjmení nebo Firma * Ulice a ?íslo popisné * Město * PS? * Faktura?ní adresa je jiná ne? dodací Jméno a p?íjmení nebo Firma * Ulice a ?íslo popisné * Město * PS? * I? * DI? * Email * Telefon * Poznámka k objednávce Doprava a platba * ?eská po?ta - platba p?edem - 79 K? ?eská po?ta - Balík do ruky - platba dobírkou (99K?) DPD - dobírka (99K?) DPD - platba p?edem na ú?et - 69 K? Vydejní místo Zásilkovna dobírka (50K?) - 50 K? Na?ítání: seznam pobo?ek osobního odběru Po?tovné: K? Cena celkem: K? Objednáním produktu souhlasíte s obchodními podmínkami. Kontakty a provozovatel Na?e dal?í obchody Lenka Schmidtová, Malkovského 586, Praha 9, I?: 01817922, DI?: CZ8455038581 - plátce DPH www.bambusove-ponozky.eu tel: 778 824 234 www.bezesvepodprsenky.eu mail: info@zaparkorun.eu Obchodní podmínky obchodní spole?nosti Lenka Schmidtová se sídlem Malkovského 586, 199 00 Praha 9 identifika?ní ?íslo: 01817922 1) O registraci "Prohla?ujeme, ?e data slou?í pouze pro ú?ely identifikace p?i nákupu na stránkách www.zaparkorun.eu a nebudou poskytnuty t?etím osobám ani jinak zneu?ity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkovych e-mail? z internetového obchodu firmy www.zaparkorun.eu, v souladu se zákonem ?. 480/2004 Sb. O některych slu?bách informa?ní spole?nosti." Slu?bu zasílání novinek e-mailem m??ete kdykoliv zru?it na e-mailové adrese: info@zaparkorun.eu 2) P?ijetí a vy?ízení objednávky, kupní smlouva Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzav?ena momentem doru?ení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závaznym potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzav?ením kupní smlouvy kupující stvrzuje, ?e se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v?etně reklama?ních podmínek, a ?e s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklama?ní ?ád je kupující dostate?nym zp?sobem p?ed vlastním uskute?něním objednávky upozorněn a má mo?nost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zru?it objednávku nebo její ?ást p?ed uzav?ením kupní smlouvy v těchto p?ípadech: - zbo?í se ji? nevyrábí nebo nedodává - vyraznym zp?sobem se změnila cena dodávaného zbo?í. V p?ípadě, ?e tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za ú?elem dohody o dal?ím postupu. V p?ípadě, ?e Kupující zaplatil ji? ?ást nebo celou ?ástku kupní ceny, bude mu tato ?ástka p?evedena zpět na jeho ú?et. K uzav?ení Kupní smlouvy nedojde. V?echny objednávky p?ijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zru?it p?ed její expedicí. V p?ípadě, ?e nebude objednávka zru?ena do doby p?ed expedicí, a bude expedována, m??e byt po objednateli po?adována náhrada náklad? spojená s expedicí zbo?í. O p?ijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou po?tou – e-mailem. V detailu ka?dého vyrobku i v potvrzení objednávky je p?edpokládaná dodací lh?ta zbo?í, které nebylo skladem. U ka?dé polo?ky je zobrazeno, zda je zbo?í skladem ?i nikoliv. Pokud zbo?í není na skladě, ?i skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dal?ím termínu dodání. Storno objednávky Storno objednávky je mo?né provést na emailové adrese info@zaparkorun.eu. P?i zru?ení objednávky je nutné uvést Va?e jméno, e-mail a ?íslo objednávky. 3) Druhy dopravy ve?ejnymi p?epravci: Zbo?í doru?ováno ?eskou po?tou Cena po?tovného nezahrnuje ?ádné dal?í slu?by, proto?e je ?eská po?ta nenabízí. Pokud nebude objednávající zasti?en, obdr?í do schránky oznámení o doru?ení zásilky. Zásilku si m??e vyzvednout na uvedené po?tě nebo po?ádat o opětovné doru?ení. U těchto zásilek není mo?ná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme ?ádnou mo?nost zásilku ovlivňovat ?i podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 10 kg. U některych obzvlá?tě neskladnych, tě?kych nebo jinak ?patně p?epravitelnych vyrobk? m??e byt cena p?epravy zvy?ena. Cena za p?epravu se zobrazuje ihned po vyběru zp?soby dopravy. Reklamace zásilky je mo?ná pouze u p?evzetí! POZOR! Pokud je balík viditelně po?kozen nebo je-li poru?ena ochranná páska, uplatněte reklamaci p?ímo u p?epravce. Za ?kody vzniklé p?i p?epravě ( je-li zásilka viditelně po?kozena ) nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doru?ena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. 4) Záruka Záru?ní lh?ta za?íná bě?et datem p?evzetí zbo?í. Záru?ní lh?ta je uvedena u ka?dého vyrobku v detailu zbo?í. Záru?ní lh?ta na zbo?í je, není-li uvedeno jinak, 24 měsíc?. Ve spornych p?ípadech m??e byt záru?ní lh?ta prodlou?ena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za ?as dopravy. 5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace V p?ípadě, ?e věc p?i p?evzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen ?rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbyte?ného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle po?adavku kupujícího bu? vyměnou věci, nebo její opravou; není-li takovy postup mo?ny, m??e kupující po?adovat p?imě?enou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující p?ed p?evzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám zp?sobil. Rozpor s kupní smlouvou, ktery se projeví během ?esti měsíc? ode dne p?evzetí věci, se pova?uje za rozpor existující ji? p?i jejím p?evzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neproká?e opak. Na zbo?í poskytujeme záru?ní dobu 24 měsíc?. 6) Právo Spot?ebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzav?ena pomocí prost?edk? komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spot?ebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od p?evzetí zbo?í. V takovém p?ípadě spot?ebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, ?e odstupuje od smlouvy s uvedením ?ísla objednávky, data nákupu a ?ísla ú?tu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí byt doru?eno nejpozději poslední den 14 denní lh?ty. Toto ustanovení zákona v?ak nelze chápat jako mo?nost bezplatného zap?j?ení zbo?í. Spot?ebitel v p?ípadě vyu?ití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od p?evzetí plnění, musí dodavateli vydat v?e, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to ji? není dob?e mo?né (nap?. v mezidobí bylo Zbo?í zni?eno nebo spot?ebováno), musí spot?ebitel poskytnout peně?itou náhradu jako protihodnotu toho, co ji? nem??e byt vydáno. Pokud je vrácené zbo?í po?kozeno jen ?áste?ně, m??e prodávající uplatnit na spot?ebiteli právo na náhradu ?kody a zapo?íst sv?j nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém p?ípadě povinen vzniklou ?kodu prokázat. Prodávající spot?ebiteli v takovém p?ípadě vrací jen takto sní?enou kupní cenu. Na kupní cenu, která má byt kupujícímu vrácena, m??e prodávající navíc zapo?íst své skute?ně vynalo?ené náklady spojené s vrácením zbo?í. Právo na odstoupení od smlouvy spot?ebitel nemá, v p?ípadě smluv: na poskytování Slu?eb, jestli?e s jejich plněním bylo s jeho souhlasem zapo?ato p?ed uplynutím lh?ty 14 dn? od p?evzetí plnění, na dodávku zbo?í nebo Slu?eb, jejich? cena závisí na vychylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li Prodávajícího, na dodávku zbo?í upraveného podle p?ání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jako? i zbo?í, které podléhá rychlé zkáze, opot?ebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a po?íta?ovych program?, poru?il-li Kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a ?asopis?, spo?ívajících ve h?e nebo loterii. Jak postupovat p?i vracení zbo?í: - Za?lete prosím informaci o Va?em úmyslu vrátit zbo?í na emailovou adresu info@zaparkorun.eu. V ideálním p?ípadě jako odpově? na email o vytvo?ení objednávky. - V emailu prosím uve?te: - ?íslo objednávky. - Název zbo?í, které si p?ejete vrátit ( pouze v p?ípadě, vracíte-li ?ást objednávky ). - D?vod vrácení zbo?í ( malá velikost, nefunk?nost, po?kození… ) - ?íslo ú?tu pro vrácení platby - Informaci o zp?sobu odeslání zbo?í - Odeslany email prosím vytiskněte a p?ilo?te do balíku p?ed jeho odeslání. V?dy prosím pou?ijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během p?epravy dojít k polepení, popsání ?i jinému znehodnocení p?vodních obal?. Neposílejte zbo?í na dobírku, doporu?ujeme Vám zbo?í pojistit. Adresa pro vrácení zbo?í je: Peter Schmidt Malkovského 586 199 00 Praha 18 – Letňany 7) Doru?ení a dodací podmínky Některé zásilky mohou byt rozděleny do více balík?. Po?tovné z?stává beze změny. Ve?keré zásilky sledujeme a? do jejich doru?ení, sna?íme se tak p?edcházet problém?m, které p?i doru?ování vznikají. 8) Zp?soby úhrady Ve?keré zp?soby úhrady, lze vybrat p?ed vyběrem dopravy. V?echny ceny jsou uvedeny v?dy v ?eskych korunách. V?echny zp?soby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. bankovní p?evod - zbo?í Vám za?leme po obdr?ení platby dobírka - objednané zbo?í Vám za?leme po?tou a p?i p?evzetí toto zbo?í uhradíte v hotovosti. 9) Bezpe?nost V?echny interní informace (hesla, jména, operace) se ?ifrují. Pro zvy?ení rychlosti ne?ifrujeme obecné informace (informace o jednotlivych polo?kách zbo?í). 10) Reklamace V p?ípadě, ?e zbo?í, které jste od nás obdr?eli, je po?kozené ?i nefunk?ní, postupujte dle reklama?ního ?ádu. Vrácení zbo?í z d?vodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek. 11) Reklama?ní ?ád Vyrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí byt p?edány k posouzení ihned po zji?tění závady, musí byt ?isté a s nále?itymi doklady a popisem závady, p?ípadně ozna?enym místem závady. Jak postupovat v p?ípadě uplatnění reklamace - Za?lete prosím informaci o vzniklé reklamaci na emailovou adresu info@zaparkorun.eu. V ideálním p?ípadě jako odpově? na email o vytvo?ení objednávky. - V emailu prosím uve?te: - ?íslo objednávky. - Název zbo?í, které si p?ejete reklamovat. - D?vod reklamace – závada. - ?íslo ú?tu pro p?ípadné vrácení platby. - O dal?ím postupu, Vás budeme informovat odpovědí na Vámi zaslany email. V p?ípadě zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího má kupující právo kontaktovat ?eskou obchodní inspekci http://www.coi.cz/ pro p?ípadné mimosoudní vy?e?ení zamítnuté reklamace. Prodávající nep?ebírá odpovědnost za ?kody vyplyvající z provozu produkt?, funk?ních vlastností a ?kod z neodborného pou?ívání produkt?, stejně jako ?kod zp?sobenych vněj?ími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto p?vodu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zbo?í je z hygienickych d?vod? k reklamaci p?ijato pouze ?ádně vy?i?těné. Děkujeme Vám za ?as, ktery jste strávili p?e?tením obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou platné od 26.08.2015 do odvolání. Informace pro kupující: v p?ípadě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k den nákupu. Provedené změny obchodních podmínek 09.02.2016 - Doplnění informace o mimosoudním ?e?ení zamítnuté reklamace. Tento obchod funguje na systému pro Jednostránkové eshopy - ExitShop.cz

houbynazahradce.cz Whois

Domain Name: HOUBYNAZAHRADCE.CZ